کد: H01-PGr
استایل: کیف دستی
رنگ: طوسی با رنگ لبه نارنجی و نقاشی گل نرگس
ابعاد: ۱۴ * ۲۴ * ۳۰ سانتی متر
تیراژ: ۱۰ عدد
مواد مصرفی: تماما چرم طبیعی گاوی
کد: H01-LCr
استایل: کیف دستی
رنگ: کرم استخوانی با رنگ لبه مشکی
ابعاد: ۹ * ۱۹ * ۲۵ سانتی متر
تیراژ: ۱۰ عدد
مواد مصرفی: تماما چرم طبیعی گاوی