کیف روشانه‌ای تهران

خاک نام مجموعه نوین اوچی است که با رویکردی از احساسی ناب به زادگاهمان ایران، شکل گرفت.
” تهران” در مجموعه خاک، نام سه نوع دسترنج به رنگ مشکی است.

نام دسترنج: تهران
دسته‌ بندی‌: کیف روشانه‌ای
رنگ دسترنج: مشکی همراه با پاشش رنگ های سبز، سفید و قرمز
ابعاد: ۳۷* ۴۰ سانتی متر
ساخته شده از: چرم بازیافتی و چرم طبیعی گاوی

پاسخگویتان هستیم.